Asco Controls Cabezales Magnéticos

Asco Controls Cabezales Magnéticos

Type LPKF/WSLPKF - (II2G Ex d IIB+H2 Gb T6..T4, II2D Ex t IIIC Db IP67)
Type NF/WSNF - (II 2G Ex d IIC Gb T6..T4, II 2D Ex t IIIC Db IP67)
Type PV - (II 2 G Ex mb II T6..T3, II 2 D Ex mD 21 IP67)         
Type WBLP - (II 2G Ex e mb IIC T4 Gb, II 2D Ex t IIIC T135°C Db IP67)
Type EM/WSEM - (II 2 G Ex emb II T6..T3, II 2 D Ex tD A21 IP67)
Type LI - (II 1G Ex ia IIC T6 Ga, II 2D Ex t IIIC T85°C IP67 Db)
Type WSLI - (II 1G Ex ia IIC T6 Ga, II 2D Ex t IIIC T85°C IP67 Db)
Type NFIS/WSN - (II 1G Ex ia IIC T6 Ga, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66 / IP67)

Para preguntas sobre estos tipos de cabezales magnéticos de Asco Controls usted se puede contactar con ITT Controls por info@ittcontrols.nl

Extra product images

Asco Controls Cabezales Magnéticos
Asco Controls Cabezales Magnéticos
Asco Controls Cabezales Magnéticos
Asco Controls Cabezales Magnéticos