Danfoss Reguladores de Presión y Caudal

Los reguladores de presión y de caudal de Danfoss frecuentemente son reguladores de membrana. Son aptos para aplicaciones diferentes como las instalaciones de calefacción urbana. Una lista completa de los reguladores de presión :

 • AVPL
 • AVP / AVP-F
 • AFP
 • AVPB / AVPB-F
 • AVPQ / AVPQ-F
 • AVPQ 4
 • AFPB / AFPB-F
 • AFPQ / AFPQ 4
 • AVQ
 • AFQ
 • VFQ 2/21
 • AHQM / AHPBM-F
 • AVQM
 • AVQMT
 • AFQM / AFQM 6
 • AVDA regulación de la diferencia de presión
 • AVA
 • AVPA
 • AFA
 • AFPA
 • AVD
 • AVDS
 • AFD
 • AVQT
 • AVPBT-F
 • AVPQT
 • SAVA
 • SAVD
 • Perpendicular bi-/bi AVDO
 • Perpendicular bui-/bi AVDO
 • Recto bi-/bui AVDO
 • Recto bui-/bui AVDO
Si quiere saber más sobre un modelo específico, póngase en contacto con ITT Controls por info@ittcontrols.nl


Extra product images

Danfoss Reguladores de Presión y Caudal
Danfoss Reguladores de Presión y Caudal
Danfoss Reguladores de Presión y Caudal
Danfoss Reguladores de Presión y Caudal